OFFICIEEL IMPORTEUR separ filter

THOR Acticide


ACTICIDE CMG is een zeer actieve biocide ter voorkoming en bestrijding van bactiëren in alle soorten brandstoffen zoals, diesel, gasolie, huisbrandolie en petroleum.

ACTICIDE CMG geeft bescherming aan brandstof en is bovendien zeer werkzaam in de waterfase.
ACTICIDE CMG is een breed-spectrum biocide, actief tegen bacteriën, gisten en schimmels.

Verkrijgbaar in 0,5Kg - 1kg - 5Kg - 20kg


Bacteriële problemen in de dieselbrandstof / EN590
Problemen in de dieselbrandstof bij vrachtwagens, grondverzet, landbouwmachines en scheepsmotoren zijn tegenwoordig een regelmatig voorkomend probleem.
In het bijzonder de motoren met common rail zijn daar extra gevoelig voor.
De oorzaak ligt in het feit dat men bij de hedendaagse moderne motoren gebruik maakt van de brandstof om het injectiesysteem te koelen, dit met gevolg dat er warme brandstof teruggevoerd wordt naar de brandstoftank.
Hierdoor wordt de temperatuur in de brandstoftank verhoogd, wat condensvorming veroorzaakt (water), dit samen met het Bio-component (wat sinds 1 januari 2008 aan de dieselbrandstof wordt toegevoegd) maken van uw brandstoftank een ideale voedingsbodem voor micro-organismen (bacteriën, schimmels en gisten)
In de praktijk is dit probleem meestal merkbaar door het versneld verstoppen  van de brandstoffilters, in het ergste geval ontwikkeling van anaërobe bacteriën (SRB'S) die verantwoordelijk zijn voor corrosie op de verstuivers en/of brandstofpomp, in dit laatste geval is de schade aanzienlijk.
Deze problemen zijn echter goed en eenvoudig te behandelen d.m.v. toevoeging van ACTICIDE CMG. Dit wordt in een zeer geringe hoeveelheid gebruikt en is absoluut veilig voor de motor.

Pdf Dosering Acticide CMG
Download Pdf Veiligheidsinformatieblad
  Categorie:
Brandstofadditieven
Product nummer:
2